Trang chủ | Quan hệ cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

Ban Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO đệ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cho kỳ kế toán từ ngày 02/08/2016 đến ngày 31/12/2016.
Download văn bản tại đây

CÔNG BỐ VỀ VIỆC TRỞ THÀNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Ngày 25/11/2016, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã có công văn số 7732/UBCK-GSĐC về việc chấp thuận đăng ký công ty đại chúng của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO.

 1   2   3 

 
 

Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO 
Địa chỉ: Số 187 Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.592.542 - Fax: (0383)556.048;592.541
E-mail: truongsontourist@gmail.com.vn; truongsontravel.na@gmail.com; truongsontravel_na@yahoo.com.vn
Website: http://truongsontourist.com.vn