Trang chủ | Quan hệ cổ đông

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI NĂM 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
Download văn bản tại đây

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017
Download văn bản tại đây

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI VỀ MỨC CHI TRẢ THÙ LAO NĂM 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG V/v: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017
Download văn bản tại đây

THƯ MỜI HỌP CỔ ĐÔNG 2017

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO
Download văn bản tại đây

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO
Download văn bản tại đây

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN
Download văn bản tại đây

GIẤY UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI THEO NHÓM

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO
Download văn bản tại đây

GIẤY UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CÁ NHÂN

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO
Download văn bản tại đây

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SON COECCO Thời gian: 01 buổi (Từ 7H' đến 11h30 ngày 08 tháng 04 năm 2017). Địa điểm: Hội trường Khách sạn Xuân Lam, TT Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.
Download văn bản tại đây

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2017

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2017 như sau:
Download văn bản tại đây

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Báo cáo thường niên Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO năm 2016.
Download văn bản tại đây

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

Báo cáo quản trị Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO năm 2016
Download văn bản tại đây

 1   2   3   4 

 
 
DU LỊCH TRONG NƯỚC
DU LỊCH NƯỚC NGOÀI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
KDL sinh thái Sơn Kim - 02393.879 325; 0949094789
Khách sạn Xuân Lam - (84-2393) 821 178; 0914749449
Khách sạn Xiêng Khoảng - 008562096500888
Khách sạn Paksan Lào - 0975124986; 008562099904368
Khách sạn Mê Kông Lào - 0915253419; 008562098188266; 008562055556040
Khách sạn Hòn Ngư - 02383.824 127; 0904514777
Nhà hàng Sen Vàng Vinh - 0941418333; 0988572229
VAN PHÒNG LỮ HÀNH - 02383.592542; 0917194662; 0983478262
Chaleunxay Hotel in Vientiane - Lào - 0913008113; 00856 20 95818689
Hôm nay: 189 | Tất cả: 645,963
DỊCH VỤ CÔNG TY
 
 

Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO 
Địa chỉ: Số 187 Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383.592.542 - Fax: (02383)556.048;592.541
E-mail: truongsontourist@gmail.com.vn; truongsontravel.na@gmail.com; truongsontravel_na@yahoo.com.vn
Website: http://truongsontourist.com.vn