Trang chủ | Tin tức

QUY CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP DU LỊCH TRƯỜNG SƠN


QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN


PHIẾU XÁC NHẬN

PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN

GIẤY ỦY QUYỀN (theo nhóm)

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN

THÔNG BÁO (V/v: Đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Du lịch Trường Sơn nhiệm kỳ 2016 – 2021)


GIẤY ỦY QUYỀN (cá nhân)

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN

(DỰ THẢO) ĐIỀU LỆ

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CP DU LỊCH TRƯỜNG SƠN

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN

Quy chế b́án đấu gía cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Du lịch Trường Sơn COECCO

QUY CHẾ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO (Ban hành kèm theo Quyêt định số 108/2016/QĐ-PTGĐ của Phó Tổng Gím đốc Công ty cổ phần Chứng khón Phố Wall ngày 06/06/2016)

CÁC MẪU BIỂU ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN

CÁC MẪU BIỂU ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU LẦN ĐẦU

Phương án CPH Công ty TNHH MTV Du lịch Trường Sơn COECCO

Phương án CPH Công ty TNHH MTV Du lịch Trường Sơn COECCO

 1   2   3   4 

 
 
DU LỊCH TRONG NƯỚC
DU LỊCH NƯỚC NGOÀI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
KDL sinh thái Sơn Kim - 02393.879 325; 0904514777; 0949094789
Khách sạn Xuân Lam - (84-2393) 821 178; 0988572229
Khách sạn Xiêng Khoảng - 0913008113; 008562099465999
Khách sạn Paksan Lào - 0977496528; 008562098234568
Khách sạn Mê Kông Lào - 0915001125; 008562055556040
Khách sạn Hòn Ngư - 02383.824 127; 0904514777
Nhà hàng Sen Vàng Vinh - 0989204996; 0919743737
VAN PHÒNG LỮ HÀNH - 02383.592542; 0917194662; 0983478262
Chaleunxay Hotel in Vientiane - Lào - 0934537575; 00856 20 95818689
Hôm nay: 82 | Tất cả: 624,189
DỊCH VỤ CÔNG TY
 
 

Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO 
Địa chỉ: Số 187 Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383.592.542 - Fax: (02383)556.048;592.541
E-mail: truongsontourist@gmail.com.vn; truongsontravel.na@gmail.com; truongsontravel_na@yahoo.com.vn
Website: http://truongsontourist.com.vn