TIN TỨC > TIN TỨC VIỆT NAM
GIẤY ỦY QUYỀN (theo nhóm)
Tin đăng ngày: 19/7/2016 - Xem: 346
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====o0o=====

Ngày ...  tháng ... năm 2016

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN

                  Kính gửi:  BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU

                                          CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN

Hôm nay, ngày ........./......./2016, tại ....................................., chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (bà): ......................................................................................................................

CMND số: ............................ Ngày cấp: ................................. Nơi cấp:.......................

Địa chỉ thường trú: ......................................................................................................   

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông lần đầu của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn tổ chức vào 08h ngày 28/07/2016 tại Hội trường Tầng 3 – Tổng Công ty hợp tác kinh tế – Số 187 Nguyễn Du – TP Vinh – Nghệ An và có quyền thực hiện

                Thực hiện các thủ tục để để cử ứng viên vào HĐQT, BKS;

       Thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công ty                                        

 

 

 

 
   

 

 

Ghi chú:

- Quý cổ đông tích vào ô trông nội dung ủy quyền

- Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 27/07/2016

CÔNG TY DU LỊCH TRƯỜNG SƠN

Số 187, Nguyễn Du, TP Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: (84.383) 592 542. Fax: (84.383) 592 541

 

 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

 

STT

Họ tên cổ đông

Số CMND/ĐKKD

Địa chỉ thường trú

Số cổ phần sở hữu

Ký tên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

Tin tức khác:
THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIÁM ĐỐC NHÀ HÀNG SEN VÀNG (27/3/2018)
Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 5.890 tỷ đồng năm 2017 (27/11/2017)
OPEN TOUR SƠN KIM 1 NGÀY (27/10/2017)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐƠT II NĂM 2017 (23/10/2017)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2017 (17/4/2017)
DU XUÂN HÁI LỘC CẦU TÀI (2/2/2017)
THƯ MỜI THẦU (27/12/2016)
KHU DU LỊCH SINH THÁI NƯỚC KHOÁNG NÓNG SƠN KIM (23/9/2016)
Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 25/8/2016 (6/9/2016)
SƠ YẾU LÝ LỊCH (19/7/2016)
ĐƠN ĐỀ CỬ (19/7/2016)
THƯ ỨNG CỬ (19/7/2016)
QUY CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP DU LỊCH TRƯỜNG SƠN (19/7/2016)
QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN (19/7/2016)
PHIẾU XÁC NHẬN (19/7/2016)
 
DU LỊCH TRONG NƯỚC
DU LỊCH NƯỚC NGOÀI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
KDL sinh thái Sơn Kim - 02393.879 325; 0904514777; 0949094789
Khách sạn Xuân Lam - (84-2393) 821 178; 0988572229
Khách sạn Xiêng Khoảng - 0913008113; 008562099465999
Khách sạn Paksan Lào - 0977496528; 008562098234568
Khách sạn Mê Kông Lào - 0915001125; 008562055556040
Khách sạn Hòn Ngư - 02383.824 127; 0904514777
Nhà hàng Sen Vàng Vinh - 0989204996; 0919743737
VAN PHÒNG LỮ HÀNH - 02383.592542; 0917194662; 0983478262
Chaleunxay Hotel in Vientiane - Lào - 0934537575; 00856 20 95818689
Hôm nay: 153 | Tất cả: 624,980
DỊCH VỤ CÔNG TY
 
 

Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO 
Địa chỉ: Số 187 Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383.592.542 - Fax: (02383)556.048;592.541
E-mail: truongsontourist@gmail.com.vn; truongsontravel.na@gmail.com; truongsontravel_na@yahoo.com.vn
Website: http://truongsontourist.com.vn