TIN TỨC > TIN TỨC VIỆT NAM
THÔNG BÁO (V/v: Đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty Du lịch Trường Sơn nhiệm kỳ 2016 – 2021)
Tin đăng ngày: 19/7/2016 - Xem: 464
 

TỔNG CÔNG TY HỢP TÁC KINH TẾ

CÔNG TY DU LỊCH TRƯỜNG SƠN

---------o0o---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vinh, ngày     tháng 07 năm 2016

 

THÔNG BÁO

(V/v: Đề cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của

Công ty Du lịch Trường Sơn nhiệm kỳ 2016 – 2021)

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa ViệtNam khoá XII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014. Để đảm bảo cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn theo đúng luật Doanh nghiệp, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn xin thông báo tới Quý cổ đông của Công ty về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn như sau:

 1. Dự kiến số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 dự kiến: 03 (ba) thành viên.

Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 dự kiến: 03 (ba) thành viên.

 1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
 • Các cổ đông nắm ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị;
 • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
 • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên vào Hội đồng quản trị;
 • Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viê
 1. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị
 • Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014;
 • Có trình độ tốt nghiệp Đại học trở lên;
 • Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông; hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn.
 1. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát
 • Các cổ đông nắm ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát;
 • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
 • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
 • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên vào Ban kiểm soát.
 1. Tiêu chuẩn của ứng cử viên đề cử vào Ban kiểm soát

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Ban kiểm soát phải có trình độ, am hiểu kỹ thuật và nghiệp vụ kinh doanh của Công ty.

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật.

 1. Hồ sơ tham gia đề cử thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát
  • Đơn xin đề cử tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (theo mẫu);
  • Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
  • Bản sao CMTND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ đề cử xin gửi về Công ty Du lịch Trường Sơn trước 10h00 ngày 27/07/2016 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY DU LỊCH TRƯỜNG SƠN

Số 187, Nguyễn Du, TP Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: (84.383) 592 542.         Fax: (84.383) 592 541.

Mail: truongsontourist@gmail.com

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu./.

Xin trân trọng thông báo!

 

CÔNG TY DU LỊCH TRƯỜNG SƠN

 

 

Tin tức khác:
THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIÁM ĐỐC NHÀ HÀNG SEN VÀNG (27/3/2018)
Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 5.890 tỷ đồng năm 2017 (27/11/2017)
OPEN TOUR SƠN KIM 1 NGÀY (27/10/2017)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐƠT II NĂM 2017 (23/10/2017)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2017 (17/4/2017)
DU XUÂN HÁI LỘC CẦU TÀI (2/2/2017)
THƯ MỜI THẦU (27/12/2016)
KHU DU LỊCH SINH THÁI NƯỚC KHOÁNG NÓNG SƠN KIM (23/9/2016)
Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 25/8/2016 (6/9/2016)
SƠ YẾU LÝ LỊCH (19/7/2016)
ĐƠN ĐỀ CỬ (19/7/2016)
THƯ ỨNG CỬ (19/7/2016)
QUY CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP DU LỊCH TRƯỜNG SƠN (19/7/2016)
QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN (19/7/2016)
PHIẾU XÁC NHẬN (19/7/2016)
 
DU LỊCH TRONG NƯỚC
DU LỊCH NƯỚC NGOÀI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
KDL sinh thái Sơn Kim - 02393.879 325; 0904514777; 0949094789
Khách sạn Xuân Lam - (84-2393) 821 178; 0988572229
Khách sạn Xiêng Khoảng - 0913008113; 008562099465999
Khách sạn Paksan Lào - 0977496528; 008562098234568
Khách sạn Mê Kông Lào - 0915001125; 008562055556040
Khách sạn Hòn Ngư - 02383.824 127; 0904514777
Nhà hàng Sen Vàng Vinh - 0989204996; 0919743737
VAN PHÒNG LỮ HÀNH - 02383.592542; 0917194662; 0983478262
Chaleunxay Hotel in Vientiane - Lào - 0934537575; 00856 20 95818689
Hôm nay: 78 | Tất cả: 624,185
DỊCH VỤ CÔNG TY
 
 

Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO 
Địa chỉ: Số 187 Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383.592.542 - Fax: (02383)556.048;592.541
E-mail: truongsontourist@gmail.com.vn; truongsontravel.na@gmail.com; truongsontravel_na@yahoo.com.vn
Website: http://truongsontourist.com.vn