TIN TỨC > TIN CÔNG TY
PHIẾU XÁC NHẬN
Tin đăng ngày: 19/7/2016 - Xem: 479
 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

=====o0o=====

Ngày ... tháng 07 năm 2016

PHIẾU XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN

 

Kính gửi:         BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU

           CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN

Tên cổ đông:……………………………………………………………Mã cổ đông:………………..

Số CMND/ĐKKD:………………………..Cấp ngày…………………Tại……………….................

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………………Fax:…………………………………Email:…………..........…..

Tổng số cổ phần sở hữu:……………………………………………………………………………...

(bằng chữ:…………………………………………………………………………………………...)

Xác nhận tham dự Đại hội cổ đông lần đầu của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn tổ chức vào 08h ngày 28/07/2016 tại Hội trường Tầng 3 – Tổng Công ty Hợp tác kinh tế - Số 187 Lê Duẩn – TP Vinh – Nghệ An.

 

 

 

 

 

 

 

 

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 ……………………………………..

 

 

 

Ghi chú: Đề nghị quý Cổ đông xác nhận việc tham gia Đại hội, gửi Fax và bản chính về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 27/07/2016:

CÔNG TY DU LỊCH TRƯỜNG SƠN

Số 187, Nguyễn Du, TP Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: (84.383) 592 542. Fax: (84.383) 592 541

Tin tức khác:
DU LỊCH LÀO - ĐÔNG BẮC THÁI LAN 4 NGÀY 3 ĐÊM (29/11/2018)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2018 (11/9/2018)
Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 5.890 tỷ đồng năm 2017 (27/11/2017)
OPEN TOUR SƠN KIM 1 NGÀY (27/10/2017)
DU XUÂN HÁI LỘC CẦU TÀI (2/2/2017)
THƯ MỜI THẦU (27/12/2016)
KHU DU LỊCH SINH THÁI NƯỚC KHOÁNG NÓNG SƠN KIM (23/9/2016)
Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 25/8/2016 (6/9/2016)
SƠ YẾU LÝ LỊCH (19/7/2016)
ĐƠN ĐỀ CỬ (19/7/2016)
THƯ ỨNG CỬ (19/7/2016)
QUY CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP DU LỊCH TRƯỜNG SƠN (19/7/2016)
QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN (19/7/2016)
PHIẾU XÁC NHẬN (19/7/2016)
GIẤY ỦY QUYỀN (theo nhóm) (19/7/2016)
 
TOUR TRONG NƯỚC
TOUR NƯỚC NGOÀI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hôm nay: 57 | Tất cả: 662,621
DỊCH VỤ CÔNG TY
 
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

ĐỊA CHỈ: Số 187 Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An

ĐIỆN THOẠI: 0889 723 777

FAX: 0238 3556 048 - 0238 3592 541

E-MAIL: Truongsontourist@gmail.com - Truongsontravel.na@gmail.com