QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > GIỚI THIỆU CHUNG
GIẤY UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CÁ NHÂN
Tin đăng ngày: 3/4/2017 - Xem: 314
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====o0o=====

Ngày ... tháng ...  năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

               Kính gửi:   BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

                        CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

Tên cổ đông:…………………………………………………………………………………………….

Số CMND/ĐKKD:…………………………..Cấp ngày…………………….Tại………………...........

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………….

Tổng số cổ phần sở hữu:……………………(bằng chữ:………………………………………………)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (bà):…………………………………………………………………………………………………

Số CMND:…………………………..Cấp ngày……………………………Tại………………..............

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………..

Số cổ phần ủy quyền:……………………………………………………………………………………

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO tổ chức vào 08h ngày 08/04/2017 tại Hội trường Khách sạn Xuân Lam, TT Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh và có quyền: Thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại cuộc họp Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty.

        Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

………………………………………

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 ……………………………………..

 

  Ghi chú:

- Quý cổ đông tích vào ô trông nội dung ủy quyền

-  Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 07/04/2017

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

Số 187, Lê Duẩn, TP Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: (84.2383) 592 542.           Fax: (84.2383) 592 541.

Mail: truongsontourist@gmail.com

 

 

 

Download văn bản tại đây
Quan hệ cổ đông khác:
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÙI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (20/4/2018)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 TRƯỚC KIỂM TOÁN (22/3/2018)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (22/3/2018)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH SAU KIỂM TOÁN NĂM 2017 (21/3/2018)
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 (12/3/2018)
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH MỜI HỌP CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 (12/3/2018)
CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾ TOÁN TRƯỞNG TỪ NGÀY 01/03/2018 (1/3/2018)
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS ĐHĐ CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018 (24/2/2018)
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018 (13/2/2018)
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 (13/2/2018)
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2018 (13/2/2018)
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 (13/2/2018)
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017 (1/2/2018)
THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH CỔ PHIẾU ĐẦU TIÊN (8/1/2018)
QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CTCP DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO (2/1/2018)
 
DU LỊCH TRONG NƯỚC
DU LỊCH NƯỚC NGOÀI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
KDL sinh thái Sơn Kim - 02393.879 325; 0904514777; 0949094789
Khách sạn Xuân Lam - (84-2393) 821 178; 0988572229
Khách sạn Xiêng Khoảng - 0913008113; 008562099465999
Khách sạn Paksan Lào - 0977496528; 008562098234568
Khách sạn Mê Kông Lào - 0915001125; 008562055556040
Khách sạn Hòn Ngư - 02383.824 127; 0904514777
Nhà hàng Sen Vàng Vinh - 0989204996; 0919743737
VAN PHÒNG LỮ HÀNH - 02383.592542; 0917194662; 0983478262
Chaleunxay Hotel in Vientiane - Lào - 0934537575; 00856 20 95818689
Hôm nay: 86 | Tất cả: 624,913
DỊCH VỤ CÔNG TY
 
 

Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO 
Địa chỉ: Số 187 Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383.592.542 - Fax: (02383)556.048;592.541
E-mail: truongsontourist@gmail.com.vn; truongsontravel.na@gmail.com; truongsontravel_na@yahoo.com.vn
Website: http://truongsontourist.com.vn