QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2017
Tin đăng ngày: 3/4/2017 - Xem: 289
 

 

CÔNG TY CP DU LỊCH

TRƯỜNG SƠN COECCO

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

---------o0o---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vinh, ngày 08 tháng 04 năm 2017

 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

 

Kính gửi:    ĐHĐCĐ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

Nhằm minh bạch tình hình tài chính và đảm bảo các Báo cáo tài chính phản ánh trung thực tình hình tài chính, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

  1. Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt – Chi nhánh Nghệ An.
  2. Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA Hà Nội)
  3. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tiến hành ký kết Hợp đồng thực hiện với một trong Công ty kiểm toán trên.

Trân trọng cảm ơn!

 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

 

 

Download văn bản tại đây
Quan hệ cổ đông khác:
THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (24/8/2018)
CÔNG BỐ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (16/8/2018)
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG (15/8/2018)
BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 (31/7/2018)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÙI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (20/4/2018)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 TRƯỚC KIỂM TOÁN (22/3/2018)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (22/3/2018)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH SAU KIỂM TOÁN NĂM 2017 (21/3/2018)
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 (12/3/2018)
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH MỜI HỌP CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 (12/3/2018)
CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾ TOÁN TRƯỞNG TỪ NGÀY 01/03/2018 (1/3/2018)
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS ĐHĐ CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018 (24/2/2018)
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018 (13/2/2018)
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 (13/2/2018)
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2018 (13/2/2018)
 
DU LỊCH TRONG NƯỚC
DU LỊCH NƯỚC NGOÀI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
KDL sinh thái Sơn Kim - 02393.879 325; 0949094789
Khách sạn Xuân Lam - (84-2393) 821 178; 0914749449
Khách sạn Xiêng Khoảng - 008562096500888
Khách sạn Paksan Lào - 0975124986; 008562099904368
Khách sạn Mê Kông Lào - 0915253419; 008562098188266; 008562055556040
Khách sạn Hòn Ngư - 02383.824 127; 0889289777
Nhà hàng Sen Vàng Vinh - 0941418333; 0988572229
VAN PHÒNG LỮ HÀNH - 02383.592542; 0889723777
Chaleunxay Hotel in Vientiane - Lào - 0913008113; 00856 20 95818689
Hôm nay: 70 | Tất cả: 649,991
DỊCH VỤ CÔNG TY
 
 

Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO 
Địa chỉ: Số 187 Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383.592.542 - Fax: (02383)556.048;592.541
E-mail: truongsontourist@gmail.com.vn; truongsontravel.na@gmail.com; truongsontravel_na@yahoo.com.vn
Website: http://truongsontourist.com.vn