QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS ĐHĐ CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018
Tin đăng ngày: 24/2/2018 - Xem: 228
 

Căn cứ các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/02/2018,Biên bản họp HĐQT ngày 24/2/2018, Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 24/02/2018. Công ty trân trọng thông báo như sau:
- Ông Nguyễn Khắc Lâm giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 24/02/2018
- Ông Nguyễn Mạnh Hải giữ chức Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty từ ngày 24/02/2018
- Ông Phan Trung Kiên giữ chức Thành viên HĐQT công ty từ ngày 24/02/2018
- Bà Thiều Thị Yến giữ chức Trưởng ban kiểm soát công ty từ ngày 24/02/2018

Download văn bản tại đây
Quan hệ cổ đông khác:
NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (24/5/2019)
TSD CBTT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (24/5/2019)
TSD CÔNG BỐ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (17/5/2019)
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (17/5/2019)
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NĂM 2019 (7/5/2019)
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 29/03/2019 (29/3/2019)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (15/3/2019)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2018 (04/3/2019)
BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2018 (5/3/2019)
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (21/11/2018)
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (21/11/2018)
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (13/11/2018)
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (9/11/2018)
THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (24/8/2018)
CÔNG BỐ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (16/8/2018)
 
TOUR TRONG NƯỚC
TOUR NƯỚC NGOÀI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hôm nay: 98 | Tất cả: 674,704
DỊCH VỤ CÔNG TY
 
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

ĐỊA CHỈ: Số 187 Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An

ĐIỆN THOẠI: 0889 723 777

FAX: 0238 3556 048 - 0238 3592 541

E-MAIL: Truongsontourist@gmail.com - Truongsontravel.na@gmail.com