QUAN HỆ CỔ ĐÔNG
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÙI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Tin đăng ngày: 20/4/2018 - Xem: 212
 

Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO thông báo về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Thời gian thay đổi: Trong tháng 6 năm 2018.
Lý do thay đổi: Hồ sơ Đại hội công ty chuẩn bị chưa xong.
Vậy Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO xin thông báo cho các cổ đông được biết.
Trân trọng cảm ơn./.

Download văn bản tại đây
Quan hệ cổ đông khác:
TSD CBTT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (24/5/2019)
TSD CÔNG BỐ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (17/5/2019)
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 (17/5/2019)
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NĂM 2019 (7/5/2019)
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 29/03/2019 (29/3/2019)
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (15/3/2019)
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2018 (04/3/2019)
BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2018 (5/3/2019)
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (21/11/2018)
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (21/11/2018)
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (13/11/2018)
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (9/11/2018)
THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (24/8/2018)
CÔNG BỐ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (16/8/2018)
THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG (15/8/2018)
 
TOUR TRONG NƯỚC
TOUR NƯỚC NGOÀI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hôm nay: 76 | Tất cả: 674,682
DỊCH VỤ CÔNG TY
 
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

ĐỊA CHỈ: Số 187 Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An

ĐIỆN THOẠI: 0889 723 777

FAX: 0238 3556 048 - 0238 3592 541

E-MAIL: Truongsontourist@gmail.com - Truongsontravel.na@gmail.com