Trang chủ | Quan hệ cổ đông

THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÙI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Công ty cổ phần du lịch Trường Sơn COECCO thông báo về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Thời gian thay đổi: Trong tháng 6 năm 2018. Lý do thay đổi: Hồ sơ Đại hội công ty chuẩn bị chưa xong. Vậy Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO xin thông báo cho các cổ đông được biết. Trân trọng cảm ơn./.
Download văn bản tại đây

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 TRƯỚC KIỂM TOÁN

Báo cáo tài chính năm 2017.
Download văn bản tại đây

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Báo cáo thường niên công ty cổ phần du lịch Trường Sơn Coecco năm 2017.
Download văn bản tại đây

BÁO CÁO TÀI CHÍNH SAU KIỂM TOÁN NĂM 2017

Báo cáo tài chính sau kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017
Download văn bản tại đây

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn Coecco thông báo kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Download văn bản tại đây

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH MỜI HỌP CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn Coecco thông báo về thời điểm chốt danh sách cổ đông để mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Download văn bản tại đây

CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾ TOÁN TRƯỞNG TỪ NGÀY 01/03/2018

Căn cứ các quyết định số 08, 09 ngày 01/03/2018 của HĐQT Công ty. Công ty trân trọng thông báo như sau: - Ông Hồ Sỹ Thắng, thôi giữ chức Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng tài chính từ ngày 01/03/2018 - Bà Nguyễn Thị Quý giữ chức Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng tài chính từ ngày 01/03/2018.
Download văn bản tại đây

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS ĐHĐ CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018

Căn cứ các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/02/2018,Biên bản họp HĐQT ngày 24/2/2018, Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 24/02/2018. Công ty trân trọng thông báo như sau: - Ông Nguyễn Khắc Lâm giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty từ ngày 24/02/2018 - Ông Nguyễn Mạnh Hải giữ chức Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty từ ngày 24/02/2018 - Ông Phan Trung Kiên giữ chức Thành viên HĐQT công ty từ ngày 24/02/2018 - Bà Thiều Thị Yến giữ chức Trưởng ban kiểm soát công ty từ ngày 24/02/2018
Download văn bản tại đây

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2018

Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn thông báo thời điểm chốt danh sách cổ đông để mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2018
Download văn bản tại đây

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Thư mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2018
Download văn bản tại đây

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Download văn bản tại đây

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 bao gồm: - Chương trình Đại hội - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội bất thường cá nhân - Giấy ủy quyền tham dự Đại hội bất thường theo nhóm - Hướng dẫn bầu dồn phiếu - Phiếu xác nhận tham dự đại hội - Quy chế bầu cử thành viên HĐQT - Quy chế làm việc của Đại hôi - Thông báo đề cử nhân sư vào HĐQT - Thư mời hộp bất thường
Download văn bản tại đây

 1   2   3 

 
 
DU LỊCH TRONG NƯỚC
DU LỊCH NƯỚC NGOÀI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
KDL sinh thái Sơn Kim - 02393.879 325; 0904514777; 0949094789
Khách sạn Xuân Lam - (84-2393) 821 178; 0988572229
Khách sạn Xiêng Khoảng - 0913008113; 008562099465999
Khách sạn Paksan Lào - 0977496528; 008562098234568
Khách sạn Mê Kông Lào - 0915001125; 008562055556040
Khách sạn Hòn Ngư - 02383.824 127; 0904514777
Nhà hàng Sen Vàng Vinh - 0989204996; 0919743737
VAN PHÒNG LỮ HÀNH - 02383.592542; 0917194662; 0983478262
Chaleunxay Hotel in Vientiane - Lào - 0934537575; 00856 20 95818689
Hôm nay: 129 | Tất cả: 624,956
DỊCH VỤ CÔNG TY
 
 

Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO 
Địa chỉ: Số 187 Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383.592.542 - Fax: (02383)556.048;592.541
E-mail: truongsontourist@gmail.com.vn; truongsontravel.na@gmail.com; truongsontravel_na@yahoo.com.vn
Website: http://truongsontourist.com.vn