TIN TỨC > TIN TỨC VIỆT NAM
THƯ ỨNG CỬ
Tin đăng ngày: 19/7/2016 - Xem: 458
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------

THƯ ỨNG CỬ

BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN

 

Kính gi:   Ban chỉ đạo CPH Công ty TNHH MTV Du lịch Trường Sơn COECCO

Tên cổ đông:  

Giấy CMND/ĐKKD số:

Cấp ngày: …………………..…Nơi cấp: …………………………………………..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………….

Đang sở hữu/được ủy quyền đại diện:…………………cổ phiếu, chiếm…………….% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Xét đã thỏa mãn các điều kiện theo qui định của pháp luật hiện hành và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn, tôi  làm thư này để tham gia ứng cử bầu vào:

 

 

Hội đồng quản trị

 

 

Ban kiểm soát

tại Đại hội cổ đông thành lập của Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn tổ chức vào ngày 28/07/2016

Các hồ sơ được đính kèm Thư ứng cử này bao gồm:

  • Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;
  • Bản sao CMND hoặc Hộ chiếu (có chứng thực theo quy định);
  • Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
  • Văn bản đề cử (nếu ứng viên được Cổ đông/Nhóm cổ đông đề cử)

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế của Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn.

                                                             Vinh, ngày ...tháng 07 năm 2016

NGƯỜI LÀM ĐƠN

 

Tin tức khác:
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2018 (11/9/2018)
THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIÁM ĐỐC NHÀ HÀNG SEN VÀNG (27/3/2018)
Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 5.890 tỷ đồng năm 2017 (27/11/2017)
OPEN TOUR SƠN KIM 1 NGÀY (27/10/2017)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐƠT II NĂM 2017 (23/10/2017)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2017 (17/4/2017)
DU XUÂN HÁI LỘC CẦU TÀI (2/2/2017)
THƯ MỜI THẦU (27/12/2016)
KHU DU LỊCH SINH THÁI NƯỚC KHOÁNG NÓNG SƠN KIM (23/9/2016)
Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 25/8/2016 (6/9/2016)
SƠ YẾU LÝ LỊCH (19/7/2016)
ĐƠN ĐỀ CỬ (19/7/2016)
THƯ ỨNG CỬ (19/7/2016)
QUY CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP DU LỊCH TRƯỜNG SƠN (19/7/2016)
QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN (19/7/2016)
 
DU LỊCH TRONG NƯỚC
DU LỊCH NƯỚC NGOÀI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
KDL sinh thái Sơn Kim - 02393.879 325; 0949094789
Khách sạn Xuân Lam - (84-2393) 821 178; 0914749449
Khách sạn Xiêng Khoảng - 008562096500888
Khách sạn Paksan Lào - 0975124986; 008562099904368
Khách sạn Mê Kông Lào - 0915253419; 008562098188266; 008562055556040
Khách sạn Hòn Ngư - 02383.824 127; 0889289777
Nhà hàng Sen Vàng Vinh - 0941418333; 0988572229
VAN PHÒNG LỮ HÀNH - 02383.592542; 0889723777
Chaleunxay Hotel in Vientiane - Lào - 0913008113; 00856 20 95818689
Hôm nay: 28 | Tất cả: 653,474
DỊCH VỤ CÔNG TY
 
 

Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO 
Địa chỉ: Số 187 Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383.592.542 - Fax: (02383)556.048;592.541
E-mail: truongsontourist@gmail.com.vn; truongsontravel.na@gmail.com; truongsontravel_na@yahoo.com.vn
Website: http://truongsontourist.com.vn