TIN TỨC > TIN CÔNG TY
THƯ MỜI THẦU
Tin đăng ngày: 27/12/2016 - Xem: 242
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 27 tháng 12 năm 2016

 

THƯ MỜI THẦU

Kính gửi:   Các nhà thầu

Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO tổ chức đấu thầu theo Luật đấu thầu gói thầu: Xây dựng nhà 2 tầng thuộc dự án Đầu tư mở rộng Khách sạn Mê Kông (Khăm Muồn - Lào).

Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO xin mời các nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên. Nhà thầu sẽ được mua một bộ hồ sơ mời thầu với giá là 1.000.000 đồng, tại Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO.

Địa chỉ: số 187, đường Lê Duẩn, Tp.Vinh, Nghệ An.

Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ 08 giờ, ngày 27 tháng 12 năm 2016, đến trước 16 giờ, ngày 17 tháng 01 năm 2017.

Hồ sơ dự thầu phải được gửi đến Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO tại số 187, đường Lê Duẩn, Tp.Vinh, Nghệ An chậm nhất là 15 giờ, ngày 17 tháng 01 năm 2017.

Hồ sơ sẽ được mở công khai vào 16 giờ, ngày 17 tháng 01 năm 2017 tại số 187, đường Lê Duẩn, Tp.Vinh, Nghệ An.

Công ty cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO kính mời đại diện các nhà thầu tới tham gia dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(đã ký)

Nguyễn Việt Hùng

Tin tức khác:
Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 5.890 tỷ đồng năm 2017 (27/11/2017)
OPEN TOUR SƠN KIM 1 NGÀY (27/10/2017)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐƠT II NĂM 2017 (23/10/2017)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2017 (17/4/2017)
DU XUÂN HÁI LỘC CẦU TÀI (2/2/2017)
THƯ MỜI THẦU (27/12/2016)
KHU DU LỊCH SINH THÁI NƯỚC KHOÁNG NÓNG SƠN KIM (23/9/2016)
Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 25/8/2016 (6/9/2016)
SƠ YẾU LÝ LỊCH (19/7/2016)
ĐƠN ĐỀ CỬ (19/7/2016)
THƯ ỨNG CỬ (19/7/2016)
QUY CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP DU LỊCH TRƯỜNG SƠN (19/7/2016)
QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN (19/7/2016)
PHIẾU XÁC NHẬN (19/7/2016)
GIẤY ỦY QUYỀN (theo nhóm) (19/7/2016)
 

Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO 
Địa chỉ: Số 187 Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.592.542 - Fax: (0383)556.048;592.541
E-mail: truongsontourist@gmail.com.vn; truongsontravel.na@gmail.com; truongsontravel_na@yahoo.com.vn
Website: http://truongsontourist.com.vn