TIN TỨC > TIN CÔNG TY
ĐƠN ĐỀ CỬ
Tin đăng ngày: 19/7/2016 - Xem: 1362
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------

 

ĐƠN ĐỀ CỬ

BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BKS)

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN

 

Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CP Du lịch Trường Sơn

 

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
  • Căn cứ Dự thảo Điều lệ Công ty CP Du lịch Trường Sơn;

 

Tôi/Chúng tôi gồm:

 

TT

Họ tên cổ đông

Số CMND/

Hộ chiếu/

Giấy tờ tùy thân

Địa chỉ

Điện thoại

Số cổ phần sở hữu

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

đề cử (các) ứng cử viên dưới đây vào Hội đồng quản trị (BKS) Công ty CP Du lịch Trường Sơn (có kèm sơ yếu lý lịch, photo giấy tờ tùy thân và các giấy tờ khác, nếu có):

 

TT

Họ tên thành viên được đề cử

 

Số CMND/

Hộ chiếu/

Giấy tờ tùy thân

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

5

 

 

 

 

Vinh, ngày …. tháng 06 năm 2016.

(Các) Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Nếu cổ đông là tổ chức, người đại diện ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu tổ chức mà mình đại diện

Tin tức khác:
Tổng Công ty Hợp tác Kinh tế Quân khu 4 đến thăm và chúc tết xuân Tân Sửu tại đơn vị (28/1/2021)
Khách sạn Hòn Ngư - điểm đến của Du lịch Cửa Lò (25/1/2021)
KHÁCH SẠN HÒN NGƯ CỬA LÒ - Sự thay đổi ngọt ngào khẳng định giá trị - nâng tầm thương hiệu (25/1/2021)
THÔNG BÁO (11/10/2019)
TUYỂN DỤNG (9/10/2019)
Tuyển dụng (19/9/2019)
DU LỊCH LÀO - ĐÔNG BẮC THÁI LAN 4 NGÀY 3 ĐÊM (29/11/2018)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2019 (11/9/2018)
Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 5.890 tỷ đồng năm 2017 (27/11/2017)
OPEN TOUR SƠN KIM 1 NGÀY (27/10/2017)
DU XUÂN HÁI LỘC CẦU TÀI (2/2/2017)
THƯ MỜI THẦU (27/12/2016)
Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 25/8/2016 (6/9/2016)
SƠ YẾU LÝ LỊCH (19/7/2016)
ĐƠN ĐỀ CỬ (19/7/2016)
 
TOUR TRONG NƯỚC
TOUR NƯỚC NGOÀI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hôm nay: 55 | Tất cả: 1,397,183
DỊCH VỤ CÔNG TY
 
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN COECCO

ĐỊA CHỈ: Số 187 Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An

ĐIỆN THOẠI: 0917.194.662

E-MAIL: [email protected] - [email protected]