TIN TỨC > TIN TỨC VIỆT NAM
ĐƠN ĐỀ CỬ
Tin đăng ngày: 19/7/2016 - Xem: 509
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------

 

ĐƠN ĐỀ CỬ

BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BKS)

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN

 

Kính gửi : Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CP Du lịch Trường Sơn

 

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
  • Căn cứ Dự thảo Điều lệ Công ty CP Du lịch Trường Sơn;

 

Tôi/Chúng tôi gồm:

 

TT

Họ tên cổ đông

Số CMND/

Hộ chiếu/

Giấy tờ tùy thân

Địa chỉ

Điện thoại

Số cổ phần sở hữu

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

đề cử (các) ứng cử viên dưới đây vào Hội đồng quản trị (BKS) Công ty CP Du lịch Trường Sơn (có kèm sơ yếu lý lịch, photo giấy tờ tùy thân và các giấy tờ khác, nếu có):

 

TT

Họ tên thành viên được đề cử

 

Số CMND/

Hộ chiếu/

Giấy tờ tùy thân

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

5

 

 

 

 

Vinh, ngày …. tháng 06 năm 2016.

(Các) Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Nếu cổ đông là tổ chức, người đại diện ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu tổ chức mà mình đại diện

Tin tức khác:
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2018 (11/9/2018)
THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIÁM ĐỐC NHÀ HÀNG SEN VÀNG (27/3/2018)
Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 5.890 tỷ đồng năm 2017 (27/11/2017)
OPEN TOUR SƠN KIM 1 NGÀY (27/10/2017)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG ĐƠT II NĂM 2017 (23/10/2017)
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2017 (17/4/2017)
DU XUÂN HÁI LỘC CẦU TÀI (2/2/2017)
THƯ MỜI THẦU (27/12/2016)
KHU DU LỊCH SINH THÁI NƯỚC KHOÁNG NÓNG SƠN KIM (23/9/2016)
Nghị quyết HĐQT phiên họp ngày 25/8/2016 (6/9/2016)
SƠ YẾU LÝ LỊCH (19/7/2016)
ĐƠN ĐỀ CỬ (19/7/2016)
THƯ ỨNG CỬ (19/7/2016)
QUY CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP DU LỊCH TRƯỜNG SƠN (19/7/2016)
QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH TRƯỜNG SƠN (19/7/2016)
 
DU LỊCH TRONG NƯỚC
DU LỊCH NƯỚC NGOÀI
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
KDL sinh thái Sơn Kim - 02393.879 325; 0949094789
Khách sạn Xuân Lam - (84-2393) 821 178; 0914749449
Khách sạn Xiêng Khoảng - 008562096500888
Khách sạn Paksan Lào - 0975124986; 008562099904368
Khách sạn Mê Kông Lào - 0915253419; 008562098188266; 008562055556040
Khách sạn Hòn Ngư - 02383.824 127; 0889289777
Nhà hàng Sen Vàng Vinh - 0941418333; 0988572229
VAN PHÒNG LỮ HÀNH - 02383.592542; 0889723777
Chaleunxay Hotel in Vientiane - Lào - 0913008113; 00856 20 95818689
Hôm nay: 24 | Tất cả: 653,470
DỊCH VỤ CÔNG TY
 
 

Công ty Cổ phần Du lịch Trường Sơn COECCO 
Địa chỉ: Số 187 Lê Duẩn - TP Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383.592.542 - Fax: (02383)556.048;592.541
E-mail: truongsontourist@gmail.com.vn; truongsontravel.na@gmail.com; truongsontravel_na@yahoo.com.vn
Website: http://truongsontourist.com.vn